109 👁 بازدید

Weverse RM AND JIN UPDATES

210520 Weverse RM - Weverse RM AND JIN UPDATES

آپدیت های آر اِم و جین در ویـورس …!


۲۱۰۵۲۰ | Weverse RM | آپدیت آر اِم در ویورس✨

210520 Weverse RM - Weverse RM AND JIN UPDATES

🐨 : باتر – روز اول
بدو دیگه، زودباش
آه، کاش الان باتر منتشر شده بود و می تونستم موقع گذر از خیابونا با خیال راحت بخونمش.
دوست دارم ملودی آغازین رو که بدون اینکه جلوی خودمو بگیرم، داد بزنم.
دلم میخواد بدون نگرانی از اینکه مبادا یه وقت چیزی رو اسپویل کنم هر روز به آرومی بخونمش.
زودباش، باتر.
از زمان جلو بزن.
یــااااپ. (صدای اسپِل)


۲۱۰۵۲۰ | Weverse Jin | حضور جین در ویورس✨

210520 Weverse Jin - Weverse RM AND JIN UPDATES

🐹کامنت جین زیر پست آر اِم :ㅋㅋㅋㅋㅋ چون ما ظبط آهنگش رو ۲ ماه پیش تموم کردیم، برای همین حس آهنگی رو داره که انگار خیلی وقته منتشر شده.0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments