219 👁 بازدید

Video] BTS Love Yourself 轉 ‘Tear’ Tops U.S. Billboard 200 | World News]

بعــد از تبریک رئیس جمهـور کره ، خبرگذاری های زیـادی

نامـبروان شـدن بی تی اس در چارت دیجیتال بیلبـورد ۲۰۰ رو پوشش دادن .

برخـی از این خبرگذاری ها شامل :

C/N/N,SBS, B/B/C,GUARDIAN, Fu/jii TV, N/HK News , TB/S ,N/TV Oha
ویـدیوهای مربوط در ادامـه مطلب


پـارت خبــرگذاری C/N/N در خصـوص خبـر نامـبروان شـدن بی تی اس


پـارت خبــرگذاری SBSدر خصـوص خبـر نامـبروان شـدن بی تی اس

 

 


پـارت خبــرگذاری B/B/Cدر خصـوص خبـر نامـبروان شـدن بی تی اس


پـارت خبــرگذاری Fu/jii TVدر خصـوص خبـر نامـبروان شـدن بی تی اس


پـارت خبــرگذاری N/HK NewsN در خصـوص خبـر نامـبروان شـدن بی تی اس

 


پـارت خبــرگذاری N/TV Ohaدر خصـوص خبـر نامـبروان شـدن بی تی اس

 


پـارت خبــرگذاری TB/Sدر خصـوص خبـر نامـبروان شـدن بی تی اس

 


زیــرنویس فـآرسی به حض آماده سازی به ویـدیوهـا اضافـه میشوند .

دانلـود ویـدیوها باهرسه کیفیـت درصفحه ی نمـاشایی که گذاشته شده بـازه

 guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments