266 👁 بازدید

Video] BTS Love Yourself 轉 ‘Tear’ Tops U.S. Billboard 200 | World News]

rx5n devsuwiv0aesiu7 - Video] BTS Love Yourself 轉 ‘Tear’ Tops U.S. Billboard 200 |  World News]

بعــد از تبریک رئیس جمهـور کره ، خبرگذاری های زیـادی 

نامـبروان شـدن بی تی اس در چارت دیجیتال بیلبـورد ۲۰۰ رو پوشش دادن . 

برخـی از این خبرگذاری ها شامل : 

C/N/N,SBS, B/B/C,GUARDIAN, Fu/jii TV, N/HK News , TB/S ,N/TV Oha 
ویـدیوهای مربوط در ادامـه مطلب 


پـارت خبــرگذاری C/N/N در خصـوص خبـر نامـبروان شـدن بی تی اس


پـارت خبــرگذاری SBS در خصـوص خبـر نامـبروان شـدن بی تی اس

 

 


پـارت خبــرگذاری B/B/C در خصـوص خبـر نامـبروان شـدن بی تی اس


پـارت خبــرگذاری Fu/jii TV در خصـوص خبـر نامـبروان شـدن بی تی اس


پـارت خبــرگذاری N/HK NewsN در خصـوص خبـر نامـبروان شـدن بی تی اس

 


پـارت خبــرگذاری N/TV Oha در خصـوص خبـر نامـبروان شـدن بی تی اس

 


پـارت خبــرگذاری TB/S در خصـوص خبـر نامـبروان شـدن بی تی اس

 


cc2r deu9ckwvaaarky3 - Video] BTS Love Yourself 轉 ‘Tear’ Tops U.S. Billboard 200 |  World News]

زیــرنویس فـآرسی به حض آماده سازی به ویـدیوهـا اضافـه میشوند . 

دانلـود ویـدیوها باهرسه کیفیـت درصفحه ی نمـاشایی که گذاشته شده بـازه   

 0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments