254 👁 بازدید

[Video] BTS at SBS Inkigayo [180610] #FakeLove12thWin

8pwc dftxrgzu8aabprl - [Video] BTS at SBS Inkigayo [180610] #FakeLove12thWin

و  گودبای استیج Music Core  امروز که پسرامون بازهم موفق به دوازدهمین بردشون با

اجرای آهنگ  Fake Love شدنـد 

دانلـود اجـرای امـروز  در ادامـه 

 


دانلــود اجــرای FAKE LOVE 

 

8u99 %E3%80%8Apowerful%E3%80%8B bts(%EB%B0%A9%ED%83%84%EC%86%8C%EB%85%84%EB%8B%A8)   fake love %EC%9D%B8%EA%B8%B0%EA%B0%80%EC%9A%94 inkigayo 20180610 [btsarmy team].mp4 thumbs - [Video] BTS at SBS Inkigayo [180610] #FakeLove12thWin

کيفيت ۴۸۰ کيفيت ۷۲۰ کيفيت ۱۰۸۰
دانلود دانلود دانلود

 


 0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments