198 👁 بازدید

[Video] BTS at MBC Show!Music Core [180609] #FakeLove11thWin

 

ویـدیوی کامـل استیــج انکــور اضـافه شـد 

پسرا در گودبای استیج Music Core  امروز هم موفق به یازدهمین بردشون با

اجرای آهنگ  Fake Love شدنـد و Triple crown رو هم به اسم خودشون ثبت کردند  

دانلـود اجـرای امـروز  در ادامـه 

 


دانلــود اجــرای FAKE LOVE 

 

کيفيت ۴۸۰ کيفيت ۷۲۰کيفيت ۱۰۸۰
دانلوددانلوددانلود

 


قسمت پایـانی و اعلام نتایج [بـرد بی تی اس ]

 

 

کيفيت ۴۸۰ کيفيت ۷۲۰کيفيت ۱۰۸۰
دانلوددانلوددانلود

 ویدیوی قسمت پایـانی و اعلام نتایج  به طـور کامـل [حدودا ۶ دقیقه  زمانشه ]

 

کيفيت ۴۸۰ کيفيت ۷۲۰کيفيت ۱۰۸۰
دانلوددانلوددانلود

 guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments