244 👁 بازدید

[Video] BTS at MBC Show!Music Core [180609] #FakeLove11thWin

 

ویـدیوی کامـل استیــج انکــور اضـافه شـد 

a4i1 dfo8tsaueaacn6q - [Video] BTS at MBC Show!Music Core [180609] #FakeLove11thWin

پسرا در گودبای استیج Music Core  امروز هم موفق به یازدهمین بردشون با

اجرای آهنگ  Fake Love شدنـد و Triple crown رو هم به اسم خودشون ثبت کردند  

دانلـود اجـرای امـروز  در ادامـه 

 


دانلــود اجــرای FAKE LOVE 

 

a4v7 [hot] bts   fake love %EB%B0%A9%ED%83%84%EC%86%8C%EB%85%84%EB%8B%A8   fake love show music core 20180609 [btsarmy team].mp4 thumbs - [Video] BTS at MBC Show!Music Core [180609] #FakeLove11thWin

کيفيت ۴۸۰ کيفيت ۷۲۰ کيفيت ۱۰۸۰
دانلود دانلود دانلود

 


قسمت پایـانی و اعلام نتایج [بـرد بی تی اس ]

 

3a7 [hot] 6%EC%9B%94 2%EC%A3%BC%EC%B0%A8 1%EC%9C%84 39 %EB%B0%A9%ED%83%84%EC%86%8C%EB%85%84%EB%8B%A8   fake love (bts   fake love) 39 show m [btsarmy team].mp4 thumbs - [Video] BTS at MBC Show!Music Core [180609] #FakeLove11thWin

 

کيفيت ۴۸۰ کيفيت ۷۲۰ کيفيت ۱۰۸۰
دانلود دانلود دانلود

 ویدیوی قسمت پایـانی و اعلام نتایج  به طـور کامـل [حدودا ۶ دقیقه  زمانشه ]

2qsq [%C3%AC%CB%9C%CB%86%C3%AB%C5%A0%C2%A5%C3%AC%E2%80%94%C2%B0%C3%AA%C2%B5%C2%AC%C3%AC%E2%80%A0%C5%92 %C3%AC%C2%A7%C2%81%C3%AC%C2%BA%C2%A0] %C3%AB%C2%B0%C2%A9%C3%AD%C6%92%E2%80%9E%C3%AC%E2%80%A0%C5%92%C3%AB%E2%80%A6%E2%80%9E%C3%AB%E2%80%B9%C2%A8[btsarmy team].mp4 thumbs - [Video] BTS at MBC Show!Music Core [180609] #FakeLove11thWin

 

کيفيت ۴۸۰ کيفيت ۷۲۰ کيفيت ۱۰۸۰
دانلود دانلود دانلود

 0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments