397 👁 بازدید

update\news]BTS in ‘the voice’ Appearance will be released later]

20190515164324070mfpg - update\news]BTS in 'the voice' Appearance will be released later]

باوجود عدم حضور بی تی اس در قسمت فینال برنامه The Voice بیگ هیت تایید که کرد که بی‌تی‌اس در این برنامه حضور خواهند داشت


بعد از پخش قسمت فینال برنامه The Voice و نبودن بی‌تی‌اس در این برنامه و همچنین پاک کردن توییت مربوط به حضور پسرا ،بیگ هیت تایید که کرد که بی‌تی‌اس در این برنامه حضور خواهند داشت اما هنوز تاریخ دقیق پخش قسمت مربوطه مشخص نشده و به زودی اعلام میشه 

SrC:BTSIr70 Comments
Inline Feedbacks
View all comments