197 👁 بازدید

update / news]Run MV has surpassed 100 million views]

D37vx7rUYAAtsjh - update / news]Run MV has surpassed 100 million views]

بازدیـد موزیک ویـدیوی RUN از بی تی اس از ۱۰۰ میلیون گذشت و به این ترتیب به هفدهمین موزیک ویدیوی BTS با بازدیدی بالای ۱۰۰ میلیون تبدیل شد .0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments