253 👁 بازدید

Update\ News]BTS has surpassed 1 Billion YouTube views in 2020]

BTS has surpassed 1 Billion YouTube views in 2020 - Update\ News]BTS has surpassed 1 Billion YouTube views in 2020]

اکانت یوتیوب بی تی اس به ۱ میلیارد بازدید در سال ۲۰۲۰ رسید!

بی تی اس اولین گروهیه که امسال ۱ میلیارد بازدید رو رد میکنه.

 0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments