121 👁 بازدید

The Meaning Behind their Criminal Codes

The Meaning Behind their Criminal Codes - The Meaning Behind their Criminal Codes
●•~ مفهوم کریمینال کدهایی که دست هر یک از اعضاست…!


۰۰۰۰۰۱ – میل به نامبر وان|اول شدن.
۳۸۴۶۲۷ – کد رنگ بنفش در بکگراند
۱۱۰۶۰۴ – روزی که جونگ کوک به سئول اومد.
۶۵۵۲۱۲ – دلتنگی برای آرمی ها.
۵۰۱۹۰۴ – اشاره به آپارتمان قبلیشون.
۱۴۱۰۱۸ – تاریخ روز اولین کنسرتشون.
۶۶۰۶۶۰ – کد پیجر برای بوسیدن.0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments