قسمت اول فن فیکشن BTS جونگ کوک – Northern Dancing Leaves

NDL BTS FANFICTION - قسمت اول فن فیکشن BTS جونگ کوک - Northern Dancing Leaves

〰قسمت اول: آخرین نامه 〰

The Last Letter 

قسمت اول فن فیکشن “NDL” از جونگ کوک × بی تی اس در ادامه مطلب…!

ادامه مطلب

Northern Dancing Leaves-BTS Jungkook Fanfiction: The prologue

NDL BTS FANFICTION - Northern Dancing Leaves-BTS Jungkook Fanfiction: The prologue

گم شده ای در میـان رویـا و واقعیـت.
روایت حماسه یک شاهدخت و یک انسان، از دو دنیای متفاوت.

پیش گفتـار– مقدمه فن فیکشن برگ های رقصان شمالی.!

ادامه مطلب

fanfiction I’m not a genius,you’re not a wolfman chapter12

20564408013884986283 - fanfiction I'm not a genius,you're not a wolfman chapter12

قسمت دوازده قسمتیه که حقایق آشکار میشه 😐

پوستر از یه دوست عزیز 🙂

بفرمایید ادامه

ادامه مطلب

fanfiction I’m not a genius,you’re not a wolfman! p.11

63207539388498234414 - fanfiction I'm not a genius,you're not a wolfman! p.11

ینی باورم نمیشه یازده قسمت گذاشتمT.T

عمویی چقدر بزرگ شدی! T.T (خطاب به فیک خودم 😐 )

ادامه مطلب