[Video] G.C.F (Golden Closet Film) in Osaka [180430]

 

درخـواستی : دانلـود ویـدیوی G.C.F از سفـر بی تی اس در اوساکا 

این ویدیو آپـدیت توییتر بی تی اس با جانگ کوک بوده که خودش این فیلمو تهیه و ادیت کرده ^^ 

ادامه مطلب