I’m not a genius,you’re not a wolfman! 1_48

23f2 49619342 2019980278115613 1601565382415111512 n   copy - I'm not a genius,you're not a wolfman! 1_48

دانلود قسمت های ۱ تا ۴۸ فن فیک “من نابغه نیستم،توگرگینه نیستی!”

به دلیل درخواست های فراوان |: فیک تا جایی که نوشته شده در دسترس دانلود قرار گرفت .

پ.ن:ناموسا کاپل و اینا به روحیه ی فن بویی من صدمه میزنه |: این درخواستا چیه |: ولی چشم  کاپلاشم مشخص میکنیم

 

ادامه مطلب