موزیک ویدیوی جی-هـوپ به ۱۶ میلیون بازدید دست یافت

 

بازدیــــد موزیک ویدیوی جی-هـوپ که در تاریخ ۱ مارس ۲۰۱۸ منتشـــر شد ،

تاکنون از مرز ۱۶ میلیون بازدیدو ۲ میلیون لایــک گذشــت و ترند بیستم است.

همچین ، ویدیوی Day Dream ادرساعات اولیه انتشار خود ، از سقف ۵ میلیون بازدید و پس از گذشت ۲۴ ساعت

به ۱۲ میلیون بازدید رسیـده و ترند هفتــم جهانی شد.

دانلود موزیک ویدیوی Day Dream از j-hope

دانلـــود موزیک ویــدیـــوی Day Dream از j-hope در ادامه

ادامه مطلب

دانلود میکس تیپ j-hope با عنوان ‘Hope World’

 

دانــلوداولین میکــس تیــپ ~ هیکــس تیـــپ جی هــوپ

دانلود به صورت فایل زیـپ و تکی در ادامـه

ادامه مطلب