کنفرانس خبری BTS برای آهنگ Butter

global press conference for Butter - کنفرانس خبری BTS برای آهنگ Butter

تایید شده که بی تی اس قراره در تاریخ ۲۱ مِی ۲۰۲۱، ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح به وقت ایران

برای کامبک سینگل جدیدشون یعنی Butter، کنفرانس خبری برگزار کنند.