پر فروش ترین آلبوم های غیر انگلیسی زبان در دنیا از سوی بیلبورد

64ul bts seungri blackpink astro1 - پر فروش ترین آلبوم های غیر انگلیسی زبان در دنیا از سوی بیلبورد

 

طبق معمول هر هفته پر فروش ترین آلبوم های غیر انگلیسی زبان در دنیا از سوی بیلبورد در قالب World Album  معرفی شدند

ادامه مطلب