پر فروش ترین آلبوم های غیر انگلیسی زبان در دنیا از سوی بیلبورد

http://www.upsara.com/images/64ul_bts-seungri-blackpink-astro1.jpg

 

طبق معمول هر هفته پر فروش ترین آلبوم های غیر انگلیسی زبان در دنیا از سوی بیلبورد در قالب World Album  معرفی شدند

ادامه مطلب