BTS Plays With Puppies While Answering Fan Questions

انتشـار مصاحبـه ها کماکـان ادامه داره 

مصاحبه  پســرا  در “Buzzfeed” به همراه پاپی ها  هم منتشر شد 

این مصاحبه اینطوریه که در حین بازی کردن با سگ ها به سوالات فن ها جواب میدن

دانلود در ادامه ی مطلــب 

ادامه مطلب