BTS at MBC Show!Music Core [180526] #FakeLove2ndWin

دیروز ۲۶ مِی , پسرا برای اولین بار در music core شبکه MBC

با آهنگ fake love رتبه ۱ رو بدست آوردن و به دومین بردشون با آهنگ fake love دست پیدا کردند .

 . این درحالیه که ی تی اس امروز در موزیک شوی اینکیگایو،

برای سومین بار با آهنگ fake love موفق به کسب رتبه اول شد

ادامه مطلب