گروه bts برای ۱۰امین هفته ی متوالی در چارت بیلبورد۲۰۰ حضود پیدا کرد

baaj 1 - گروه bts برای 10امین هفته ی متوالی در چارت بیلبورد200 حضود پیدا کرد

 

گروه bts برای ۱۰امین هفته ی متوالی در چارت بیلبورد۲۰۰ حضود پیدا کرد.?

ادامه مطلب

INFINITY-chapter 9 and 10

IMG 20160827 115827 - INFINITY-chapter 9 and 10

سلااام من اومدم با یه چپتر فوق العاده خفن و نفس گیر

یعنی چپتر ۹ و ۱۰ infinity

ادامه مطلب