اطلاعیه فنسایت BTSARMY !!

دوستان ما در تیم سایت در قسمت های زیر نیاز به نویسنده جدید داریم:👇🏻

💻 بخش بخش خبری | ترجمه اخبار
📚 بخش ترجمه ی ساب و زیرنویس
💻 بخش درخواستی ها،آپلود و آپدیت برنامه ها.

“بچه هایی هم که تمایل به همکاری باما دارن، شرایط در ادامه ی مطلب “

ادامه مطلب

+3

اطلاعیه فنسایت BTSARMY !!

دوستان ما در تیم سایت در قسمت های زیر نیاز به نویسنده جدید داریم:👇🏻

💻 بخش بخش خبری | ترجمه اخبار
📚 بخش ترجمه ی ساب و زیرنویس
💻 بخش درخواستی ها،آپلود و آپدیت برنامه ها.

“بچه هایی هم که تمایل به همکاری باما دارن، شرایط در ادامه ی مطلب “

ادامه مطلب

0