BTS 4th Win in Music Bank today for Dynamite

آهنگ Dynamite از BTS، امروز در موزیک شوی Music Bank

چهارمین برد خودش به دست آورد.🏆

مروری بر خبرهای روزی که گذشت در فندوم BTS Army

مروری بر خبرهای روزی که گذشت در فندوم BTS Army

متن هایلات ها در ادامـه.!

ادامه مطلب