ویلایو امروز جین به مناسبت تولدش

یرنویس فارسی هردوپارت ویلایو اضافه شد

ویدیوی ویلایو امروز جین به همراه مکنه لاین به مناسبت تولدش ^_^

لینک‌های دانلود درادامه ی مطلب ^^

ادامه مطلب

Video\ V LIVE] BTS re:memVer Party 2019 GLOBAL VLIVE TOP 10]

دانلود ویلایو re:memVer Party با حضـور bts همراه با زیرنویس فارسی

دانلود های دانلود درادامه ی مطلب 

ادامه مطلب

[۱۹۱۱۰۸]Video/V App.] V LIVE – BTS Live – say hello to me]

ویلایو دیروز جیمین که هوپی و تهیونگ هم حضورکوتاهی داشتند ^-^ 

لینک های دانلود درادامه ی مطلب . 

ادامه مطلب