352 👁 بازدید

SUGA’s Interlude, an album by Halsey, SUGA

SUGAs Interlude an album by Halsey SUGA 2 - SUGA's Interlude, an album by Halsey, SUGA

آهنگ SUGA’s Interlude از آلبوم جدید هالزی با همکاری شوگا منتشـر شد.

لینک های استـریم آهنگ در پلتفرم های مختلف :

 Spotify 
• iTunes 
• YouTube 
• Melon 
• Google Play 0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments