36 👁 بازدید

SPRING DAY

SPRING DAY - SPRING DAY

ترک “SPRING DAY”به ۷۹۰ میلیون استریم در ملون رسید و به اولین اهنگ در تاریخ این پلتفرم تبدیل شد

که  به این رکورد می رسد.0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments