751 👁 بازدید

[Picture] BTS ‘FAKE LOVE’ MV Shooting [180528]

32vr 0000045053 001 20180528093923301 - [Picture] BTS ‘FAKE LOVE’ MV Shooting [180528]

 آپدیت جدید ناور و دیسپیچ با عکس های فول اچ دی بی تی اس

از موزیک ویــدیوی  “FAKE LOVE “

مثـل اینکه اسمارت یونیفـرم جاش رو داده به نـاور و دیسـپیچ   


5f0p 0000044998 001 20180528090123420 - [Picture] BTS ‘FAKE LOVE’ MV Shooting [180528]

r9td 0000044999 001 20180528090124954 - [Picture] BTS ‘FAKE LOVE’ MV Shooting [180528]

op5t 0000045057 001 20180528094424582 - [Picture] BTS ‘FAKE LOVE’ MV Shooting [180528]

h5qk 0000045039 001 20180528092628898 - [Picture] BTS ‘FAKE LOVE’ MV Shooting [180528]

1a20 0000045032 001 20180528092226176 - [Picture] BTS ‘FAKE LOVE’ MV Shooting [180528]

11jn 0000045059 001 20180528094429510 - [Picture] BTS ‘FAKE LOVE’ MV Shooting [180528]

 تعداد ۷۶ عکـس به صورت فول اچ دی | دانلـــود به صورت فایـل زیـــپ 

Untitled568 1 - [Picture] BTS ‘FAKE LOVE’ MV Shooting [180528]0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments