52 👁 بازدید

I NEED U has surpassed 200 million streams on Spotify

I NEED U has surpassed 200 million streams - I NEED U has surpassed 200 million streams on Spotify

●• ترک I NEED U از ۲۰۰ میلیون استریم در اسپاتیفای گذشت…!


به این ترتیب رکورد BTS رو به عنوان گروه آسیایی که بیشترین تعداد آهنگ با بیش از ۲۰۰ میلیون استریم رو داره ( ۱۶ آهنگ) گسترش پیدا کرد.☂️🪐0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments