119 👁 بازدید

رکورد جدید موزیک ویدیوی Dynamite از BTS

BTS Overtakes Taylor Swift For Biggest Spotify Debut 1 1 - رکورد جدید موزیک ویدیوی Dynamite از BTS

بازدید موزیک ویدیوی Dynamite به ۲۵۰ میلیون رسید…! 


موزیک ویدیوی Dynamite از بی تی اس، تنها با گذشت ۹ روز و ۳ سه ساعت و ۱۵ دقیقه، موفق شد به ۲۵۰ میلیون بازدید برسه. 

و به این ترتیب تبدیل به سریع ترین موزیک ویدیوی یک گروه کره ای شد که به چنین موفقیتی دست پیدا می کنه.

رکورد قبلی این جایگاه متعلق به موزیک ویدیویی از بند Blackpink ، در ۱۲ روز و ۱۰ ساعت بود.

 

Congratulation BTS ✨ 

Congragulation ARMY ✨0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments