25 👁 بازدید

DNA ON BILLBOARD

DNA ON BILLBOARD 2 - DNA ON BILLBOARD

ترک”DNA”از ۱۰۰میلیون استریم درخواستی در بیلبورد ژاپن عبور کرد.

بی تی اس در حال حاضر تنها ارتیستی با بیش از ۳ اهنگ در تاریخ است که به این جایگاه مهم می رسد و با “AIMYPN”برابری می کند .0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments