206 👁 بازدید

ترک لیست BTS برای ریپکیج آلبوم Love Yourself 結 – Answer

ترک لیست BTS برای ریپکیج آلبوم Love Yourself 結 – Answer

این آلبوم ۲ دیسک داره که دیسک A شامل ۱۶ تراک و دیسک B نُه تراکه.و در ۴ ورژن S, E, L, و F منتشر میشه.guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments