[Video] (SMART Uniform) Smart X BTS 2018 Summer ‘Modern Chic’ Making Film [180603]

mi3h [%EC%8A%A4%EB%A7%88%ED%8A%B8 %ED%95%99%EC%83%9D%EB%B3%B5] 18%EB%85%84 %ED%95%98%EB%B3%B5 modern chic 39 smart x bts 39 %EB%A9%94%EC%9D%B4%ED%82%B9%ED%95%84%EB%A6%84 [btsarmy team].mp4 thumbs - [Video] (SMART Uniform) Smart X BTS 2018 Summer ‘Modern Chic’ Making Film [180603]

دانلود ویـدیـوی منتشـرشده از اسمـارت یونیـفرم برای پشت صجنه فیلم برداری 

کالکشـن  ‘Modern Chic’ همـراه با BTS 

ادامه مطلب