ترجمه فارسی آهنگ Your Eyes Tell از BTS

 

متن و ترجمه فارسی آهنگ Your Eye’s Tell از آلبوم ژاپنی

BTS – MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY 

ادامه مطلب

ترجمه فارسی متن آهنگ UGH+ دانلود فایل دو زبانه به همراه موزیک با ترجمه فارسی

ترجمه فارسی متن آهنگ UGH+ دانلود فایل دو زبانه

 

ترجمه فـارسی متن آهنگ zero o’clock

به همراه دانلود فایل دو زبانه و موزیک ترجمه شده در ادامه

ادامه مطلب

ترجمه فارسی متن آهنگ ON از BTS به همراه SIA

ترجمه فـارسی متن ترک ریمیکس ON به همراه SIA

از آلبــوم Map Of The Soul:7

ادامه مطلب