ترجمه فارسی آهنگ Your Eyes Tell از BTS

bts map of the soul  - ترجمه فارسی آهنگ Your Eyes Tell از BTS

 

متن و ترجمه فارسی آهنگ Your Eye’s Tell از آلبوم ژاپنی

BTS – MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY 

ادامه مطلب

ترجمه فارسی متن آهنگ UGH+ دانلود فایل دو زبانه به همراه موزیک با ترجمه فارسی

maxresdefault - ترجمه فارسی متن آهنگ UGH+ دانلود فایل دو زبانه به همراه موزیک با ترجمه فارسی

 

ترجمه فـارسی متن آهنگ zero o’clock

به همراه دانلود فایل دو زبانه و موزیک ترجمه شده در ادامه

ادامه مطلب