BTS Weverse Updates and Comments with Taehyung

BTS Weverse Updates and Comments with Taehyung - BTS Weverse  Updates and Comments with Taehyung

ساعاتی پیش تهیونگ در ویورس حضور پیدا کرد و به سوال های بعضی از آرمیا جواب داد. 😍

بیاید به ادامه تا ببینیم گل پسرمون با آرمیا چه حرفایی رد و بدل کردن. 💜

ادامه مطلب