“۱-ONe ShoT : Fly To HeaVen “

98436385057102967714 - "1-ONe ShoT : Fly To HeaVen "

پرواز به سوی آسمون …

یــه وان شــات کوتاه و فلــاف 🙂 

ایــن وان  شات یه قسمت دوم هم داره که ربط زیادی به این قسمت نداره

امــا میتونین اون رو هم هروقت پست شد بخونین ^_^

ادامه مطلب