قسمت اول فن فیکشن BTS جونگ کوک – Northern Dancing Leaves

NDL BTS FANFICTION - قسمت اول فن فیکشن BTS جونگ کوک - Northern Dancing Leaves

〰قسمت اول: آخرین نامه 〰

The Last Letter 

قسمت اول فن فیکشن “NDL” از جونگ کوک × بی تی اس در ادامه مطلب…!

ادامه مطلب

Northern Dancing Leaves-BTS Jungkook Fanfiction: The prologue

NDL BTS FANFICTION - Northern Dancing Leaves-BTS Jungkook Fanfiction: The prologue

گم شده ای در میـان رویـا و واقعیـت.
روایت حماسه یک شاهدخت و یک انسان، از دو دنیای متفاوت.

پیش گفتـار– مقدمه فن فیکشن برگ های رقصان شمالی.!

ادامه مطلب