87 👁 بازدید

ButterTeaser1 has surpassed 2M likes on Instagram

has surpassed 2M likes on Instagram  - ButterTeaser1 has surpassed 2M likes on Instagram

🌎اولین فتوتیزر گروهی منتشر شده از سینگل BUTTER بی تی اس در اینستاگرام،

تنها با گذشت یک ساعت و ۵ دقیقه به رقمی بیش از دومیلیون لایک رسید.!

و به این ترتیب به سریع ترین کانسپتی که به این رقم لایک دست پیدا کرده، تبدیل شد.👏

 

 0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments