118 👁 بازدید

‘Butter’ becomes the fastest music video in YouTube history

Butter becomes the fastest music video in YouTube  - 'Butter' becomes the fastest music video in YouTube history

لایک های موزیک ویدیوی Butter از مرز ۴ میلیون گذشت. 🪐
همچین  تبدیل به سریع ترین موزیک ویدیو در یوتیوب شد که به رکورد ۳۵ میلیون بازدید می رسه.🔥


همچین این ام وی تبدیل به سریع ترین موزیک ویدیو در تاریخ یوتیوب شد که به رکورد ۳۵ میلیون بازدید می رسه.

• ۱ — Butter, 3 hour & 34 minutes🔥

• ۲ — Dynamite, 4 hours & 16 minutes


سریع ترین موزیک ویدیو‌هایی که در کمترین زمان به ۲۰میلیون بازدید در یوتیوب رسیدند:

۱٫ Butter — ۵۴min 🧈
۲٫ Dynamite — ۱h 14min 🧨
۳٫ Life Goes On — ۳h 52min 🎇0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments