239 👁 بازدید

موزیک ویدیوی دیگری از BTS با ۳۰۰ میلیون بازدید

موزیک ویدیوی دیگری از BTS با ۳۰۰ میلیون بازدید

در July 26 موزیک ویدیوی “MIC Drop” (Steve Aoki Remix) تقریبا پس از ۸ ماه و دو روز بعد از انتشار (November 24, 2017) به بیش از ۳۰۰ میلیون بازدید رسید.

این موزیک ویدیو پنجمین موزیک ویدیوی این گروه بعد از “DNA,” “Fire,” “Dope,” و “Blood Sweat & Tears” است و BTS اولین گروه کی پاپی با بیشترین موزیک ویدیوی ۳۰۰ میلیونی شد.

تبریک به پسرای فوق العادمــــــــــــونguest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments