182 👁 بازدید

ویدیوی Fire از گروه BTS بعد از DNA به ۴۰۰ میلیون بازدید رسید

1yap bts - ویدیوی Fire از گروه BTS بعد از DNA به 400 میلیون بازدید رسید

 

موزیک ویدیوی Fire از گروه BTS بعد از DNA به ۴۰۰ میلیون بازدید رسید  

در August 18 موزیک ویدیوی Fire که در May 2016 منتشر شده بود بعد از تقریبا ۲ سال و ۳ ونیم ماه در یو/تیو/ب ۱theK به چهارصد میلیون بازید رسید و در ماه June موزیک ویدیوی DNA اولین موزیک ویدیوی این گروه بود که به این مقدار بازدید رسیده بود .

در حال حاضر موزیک ویدیو های “Dope”, “Blood, Sweat & Tears”, و “MIC Drop” (Remix) 300 میلیون بازدید و موزیک ویدیوی های “Not Today”, “Save Me”, “Fake Love” و .. ۲۰۰ میلیون بازدید دارند

چوکاهه !^-^

16l5 bts 1534562906 screen shot 2018 08 17 at 11.23.25 pm - ویدیوی Fire از گروه BTS بعد از DNA به 400 میلیون بازدید رسید0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments