399 👁 بازدید

ترجمه فارسی آهنگ Your Eyes Tell از BTS

bts map of the soul  - ترجمه فارسی آهنگ Your Eyes Tell از BTS

 

متن و ترجمه فارسی آهنگ Your Eye’s Tell از آلبوم ژاپنی

BTS – MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY 

 


Why are my eyes filled with tears?

چرا چشم هام پر از اشک شدن؟

Hey, stay by my side and laugh

هی، کنارم بمون و بخند

A future without you is a world without color

آینده ی بدون تو مثل یه جهانِ بدون رنگه

 Monochromatic and cold

[جهانی]  تک رنگ و سرد.

Even the darkness you’re gazing into is so beautiful

حتی تاریکی که بهش خیره شدی هم زیباست.

I want you to put your faith in me

ازت میخوام باورم کنی،

 I’m looking straight ahead only at you

من فقط به تو نگاه میکنم،

So you don’t go anywhere…

تا جایی نری.

Whatever might await us from now on

به چیزهایی که از این به بعد انتظارمون رو میکشه،

I’m looking far ahead, at what lies beyond

به چیزهایی که پیش رو داریم فکر میکنم.

 This place you have given me, even now

جایی که بهم دادی هنوز هم،

 Remains my heart’s pillar of support…

تکیه گاه قلبم باقی می مونه.

The shadows of my past come chasing after me again and again

سایه های گذشته [خاطرات] دوباره سراغم میان

But the more I try to escape and struggle, the more it follows

هرچی بیشتر تلاش میکنم ازشون فرار کنم، بیشتر دنبالم میان

Wherever I have to go, I’ll find you

هرجایی لازم باشه میرم و پیدات کنم

 I’ll walk the path into tomorrow with you…

جاده ی فردا رو با تو طی میکنم

Even if this might turn out to be the beginning of the end

حتی اگر معلوم بشه این شروعِ یه پایانه،

I’ll call your name…

من اسمتو صدا می کنم.

This look in your eyes gazing at me is so colorful

نگاهی که تو چشمات داره منو نگاه میکنه، خیلی رنگارنگه

I devote my everything to you

همه چیزمو به تو میدم

It won’t come true, I hold a wish in my heart

آروزیی که توی قلبم داشتم، محقق نمیشه

 While being unable to put it into words

نمیتونم در قالب کلمات بیارمش

 Past and future, in order to face them

برای اینکه با گذشته و آینده رو به رو بشم،

How much do I have to wish for my hand to reach?

چقدر باید آرزو کنم تا دستم بهش برسه؟

 It’s that kind of night

از اون شب هاست

Thoughts and feelings just keep coming

که فکر و خیال همینطور تو ذهنم میاد

In this city of dusk

توی این شهرِ غروب کرده

 I want to be loved

میخوام دوست داشته بشم

And so you can love

تا تو هم بتونی عشق بورزی

 I’ll become your eyes

من چشم های تو میشم

On this journey ahead

تو مسیری که پیش رو داریم

Even the darkness, you’re gazing into is so beautiful

.حتی تاریکی که بهش خیره شدی هم زیباست

I want you to put your faith in me

ازت میخوام باورم کنی،

 I’m looking straight ahead only at you

من فقط به تو نگاه میکنم،

So you don’t go anywhere…

تا جایی نری.

This look in your eyes watching over me is so colorful

نگاهی که تو چشمات داره منو نگاه میکنه، خیلی رنگارنگه

 You told me

بهم گفتی

Someday, this sadness will

یه روز این ناراحتی،

Keep on spinning our threads together…

[مثل دوک نخ ریسی] رشته های مارو بهم میتابه


ترجمه شده توسط Ebony.

 “تیم ترجمه فنسایت بی تی اس آرمی “

کپـی تنها با ذکر کامل منبع مجـاز خواهد بود.!

 0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments