147 👁 بازدید

BTS V’s ‘Singularity’ becomes the fastest solo K-Pop video to reach 10 million views

bklt maxresdefault - BTS V’s ‘Singularity’ becomes the fastest solo K-Pop video to reach 10 million views

 

رکورد جدیدی از V عضو گروه BTS 

در ۷ May گروه BTS تریلر جدیدی برای کامبک به نام Love Yourself: Tear منتشر کردند که در کمتر از ۲۴ ساعت به ۱۰ ملیون بازدید در یوت.یوب رسید و رکورد جدیدی را در ویدیو های کی پاپ ثبت کرد.

km9w v 1525724427 screen shot 2018 05 07 at 4.20.17 pm - BTS V’s ‘Singularity’ becomes the fastest solo K-Pop video to reach 10 million views

???تبریک به وی و BTS و ارمیــــــــها???0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments