333 👁 بازدید

موزیک ویدیوی جی-هـوپ به ۱۶ میلیون بازدید دست یافت

 

بازدیــــد موزیک ویدیوی جی-هـوپ که در تاریخ ۱ مارس ۲۰۱۸ منتشـــر شد ،

تاکنون از مرز ۱۶ میلیون بازدیدو ۲ میلیون لایــک گذشــت و ترند بیستم است.

همچین ، ویدیوی Day Dream ادرساعات اولیه انتشار خود ، از سقف ۵ میلیون بازدید و پس از گذشت ۲۴ ساعت

به ۱۲ میلیون بازدید رسیـده و ترند هفتــم جهانی شد.guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments