390 👁 بازدید

موزیک ویدیوی جی-هـوپ به ۱۶ میلیون بازدید دست یافت

60346127036757283655 - موزیک ویدیوی جی-هـوپ به 16 میلیون بازدید دست یافت

 

بازدیــــد موزیک ویدیوی جی-هـوپ که در تاریخ ۱ مارس ۲۰۱۸ منتشـــر شد ،

تاکنون از مرز ۱۶ میلیون بازدید و ۲ میلیون لایــک گذشــت و ترند بیستم است. 

همچین ، ویدیوی Day Dream ادرساعات اولیه انتشار خود ، از سقف ۵ میلیون بازدید و پس از گذشت ۲۴ ساعت 

به ۱۲ میلیون بازدید رسیـده و ترند هفتــم جهانی شد. 0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments