153 👁 بازدید

BTS ‘FAKE LOVE’ Official MV gain 16M over 6 hours

 

بازدید موزیک ویدیو “Fake Love” در ۶ ساعت از ۱۶ میلیون بازدید گذشت و

چیزی تا ۳ میلیونی شدنلایک های ام وی نمونــده ^_^ .

همینطور تعداد شزم های ترک Fake Love بالای ۲۰۰ هزار رسید

درصورتی که پروژه آرمی ۲۰۰ هزارتایی شدن برای ۲۴ساعت اول بود

 

 guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments