196 👁 بازدید

BTS ‘FAKE LOVE’ Official MV gain 16M over 6 hours

bandicam 2018 05 18 20 53 44 662 - BTS 'FAKE LOVE' Official MV gain 16M over 6 hours

 

بازدید موزیک ویدیو “Fake Love” در ۶ ساعت از ۱۶ میلیون بازدید گذشت و

چیزی تا ۳ میلیونی شدن لایک های ام وی نمونــده ^_^ . 

همینطور  تعداد شزم های ترک  Fake Love بالای ۲۰۰ هزار رسید 

درصورتی  که پروژه آرمی  ۲۰۰ هزارتایی شدن برای ۲۴ساعت اول بود   

 

 0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments