199 👁 بازدید

BTS Butter Group Teaser Photo 5

BTS Butter Teaser Photo 2 - BTS Butter Group Teaser Photo 5

و بالاخره آپدیت بیگ هیت با دومین سری از فوتوتیزرهای تکی و گروهیBTS برای سینگل Butter 🧈


EBTS Butter Teaser Photo 2 - BTS Butter Group Teaser Photo 5

BTS Butter Teaser Photo 2 2 - BTS Butter Group Teaser Photo 5

EBTS Butter Teaser Photo 2 2 - BTS Butter Group Teaser Photo 5

BTS Butter Teaser Photo 2 6 - BTS Butter Group Teaser Photo 5

BTS Butter Teaser Photo 2 3 - BTS Butter Group Teaser Photo 5

BTS Butter Teaser Photo 2 4 - BTS Butter Group Teaser Photo 5

BTS Butter Teaser Photo 2 5 - BTS Butter Group Teaser Photo 5


 

🌻لینک توییت عکس های جیمین- تهیونگ – جیهوپ 

 

🌻لینک توییت های  جونگ کوک – آر ام – جین – شوگا 

 

🌻لینک توییت دومین فوتوتیزر گروهی 0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments