224 👁 بازدید

BTS Arrival at LAX [180514] Update

d933 42072149682 f0615e079e o - BTS Arrival at LAX [180514] Update

پســرا دیشـب به سـلامت رسیــدن اِل اِی ^^ 

عکـسای فرودگاه پسـرا رو تو ادامه گذاشتم براتونphotosmile - BTS Arrival at LAX [180514] Update 


01j 40311167150 b79f37d0b1 o - BTS Arrival at LAX [180514] Update

 

7bmd 42072147462 61356149bb o - BTS Arrival at LAX [180514] Update

 

pt8h 40311166540 c6b74b305f o - BTS Arrival at LAX [180514] Update

 

 

s8n 42118357481 8af5b9507f o - BTS Arrival at LAX [180514] Update

جالـبه بدونیـد آرمی هایی که تو فرودگاه منتظر رسیدن پسـرا بودن همه ربان های بنفش دستشون گرفته بودن 

حجـم عکسا تقریبا زیـاد بود ، برای همین تـمام عکـسارو به صورت فایل از لینک زیر میتونین دانلود کنین give heart - BTS Arrival at LAX [180514] Update

Untitled568 1 - BTS Arrival at LAX [180514] Update0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments