191 👁 بازدید

♟ نظر شبکه cnbc امریکا درباره bts ♟

52741539926923684206 - ♟ نظر شبکه  cnbc امریکا درباره bts ♟

شبکه cnbc امریکا راز موفقیت bts را اصلیت و اعتبار این گروه درنظر گرفت

در ۲۹ دسامبر این شبکه مقاله ای با تیتر ‘بی تی اس و کمپانی بیگ هیت:چگونه کی پاپ وارد امریکا شد’ منتشر کرد و موفقیت این گروه را تحلیل کرد


این مقاله گفت این اعتبار این گروه است که میدرخشد در بین ژانرهایی که به انها برای بیش از حد ساختگی بودنشان ایراد گرفته میشد.این گروه با استفاده مفید از فصای مجازی و این اعتبار توانست چهره یک ارتیست واقعی را حفظ کند ^-^0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments