15 👁 بازدید

Northern Dancing Leaves-BTS Jungkook Fanfiction: The prologue

NDL BTS FANFICTION - Northern Dancing Leaves-BTS Jungkook Fanfiction: The prologue

گم شده ای در میـان رویـا و واقعیـت.
روایت حماسه یک شاهدخت و یک انسان، از دو دنیای متفاوت.

پیش گفتـار– مقدمه فن فیکشن برگ های رقصان شمالی.!

ادامه مطلب

10 👁 بازدید3 👁 بازدید

Permission to Dance’ has surpassed 200 million views

Permission to Dance has surpassed 200 million views on YouTube - Permission to Dance' has surpassed 200 million views

موزیک ویدئوی “Permission to Dance” به بیش از ۲۰۰ میلیون بازدید در یوتیوب رسید!

این بیست و سومین موزیک ویدئوی بی تی اسه که به این میزان بازدید در یوتیوب می‌رسه.

 

2 👁 بازدید9 👁 بازدید

خبرهای بی تی اس BTS در چارت های موسیقی

BTS Twitter update - خبرهای بی تی اس BTS در چارت های موسیقی

سینگل “Permission to Dance” برای دومین بار

برنده‌ی جایزه “Popularity Award” هفتگی ملون شد…!

برای خوندن ادامه اخبـار دیروز و امروز بی تی اس به ادامه مطلب بیاید. 

ادامه مطلب

30 👁 بازدید16 👁 بازدید