201 👁 بازدید

#۲YearsWithAgustD trends worldwide for BTS’ SUGA!

4b96 suga - #2YearsWithAgustD trends worldwide for BTS’ SUGA!

دومین سالگرد SUGA عضو گروه BTS 

در August 16 سال ۲۰۱۶ SUGA با نام Agust D با میکس تیپی که در کل ۱۰ تراک از جمله “Agust D”, “Give It To Me”, “Skit”, “The Last” و …داشت دبیو کرد.

و امروز دومین سالگرد سولوی SUGA است که فن ها با تویت #۲YearsWithAgustD این سالگرد را جشن گرفتند و به لطف آرمی ها این هشتنگ به سرعت در توی/تر ترند جهانی شد.

8nd7 suga 1534346431 screen shot 2018 08 15 at 11.20.17 am - #2YearsWithAgustD trends worldwide for BTS’ SUGA!

تبریک به پسره بااستعدادمون  0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments