رکورد شکنی آهنگ “Filter” از آلبوم MOTS:7

BTSs Filterearns the biggest debut for a track recorded by a Korean soloist in Spotify history  - رکورد شکنی آهنگ "Filter" از آلبوم MOTS:7

آهنگ “Filter” از جیمین با مجموع ۲,۲۱۷,۰۹۷ استریم در اسپاتیفای

تبدیل به اولین آهنگ از سولوییست کره ای در تاریخ بااین میزان استریم شد.

کنفرانس مطبوعاتی آلبوم MOTS:7 به صورت اینترنتی برقرار میشود!

Press Conference which was scheduled on 224 in Seoul  - کنفرانس مطبوعاتی آلبوم MOTS:7 به صورت اینترنتی برقرار میشود!

کنفرانس مطبوعاتی آلبوم MOTS:7 به صورت اینترنتی برقرار میشود!

ادامه خبر در ادامه مطلب

ادامه مطلب

ترجمه فارسی متن آهنگ UGH+ دانلود فایل دو زبانه به همراه موزیک با ترجمه فارسی

maxresdefault - ترجمه فارسی متن آهنگ UGH+ دانلود فایل دو زبانه به همراه موزیک با ترجمه فارسی

 

ترجمه فـارسی متن آهنگ zero o’clock

به همراه دانلود فایل دو زبانه و موزیک ترجمه شده در ادامه

ادامه مطلب