۱۰تا از بهترین های BTS RUN.قسمت هایی که هرARMY باید ببیند.(قسمت دوم)

1btsarmy.top  1 - 10تا از بهترین های BTS RUN.قسمت هایی که هرARMY باید ببیند.(قسمت دوم)

امروز اینجاییم تا باهم ۱۰ تا از بهترین قسمت های BTS RUN رو به نمایش بزاریم . فرق نمیکنه آرمی جدید باشید یا قدیمی این قسمت ها برای همه مناسبن چون بهترینن شاید انتخاب براتون سخت باشه پس ما اینکارو براتون راحت کردیم.

با ما همراه باشید….

ادامه مطلب

۱۰تا از بهترین های BTS RUN.قسمت هایی که هرARMY باید ببیند.(قسمت اول)

1btsarmy.top  1 - 10تا از بهترین های BTS RUN.قسمت هایی که هرARMY باید ببیند.(قسمت اول)

امروز اینجاییم تا باهم ۱۰ تا از بهترین قسمت های BTS RUN  رو به نمایش بزاریم . فرق نمیکنه آرمی جدید باشید یا قدیمی این قسمت ها برای همه مناسبن چون بهترینن شاید انتخاب براتون سخت باشه پس ما اینکارو براتون راحت کردیم.

با ما همراه باشید….

ادامه مطلب

I’m not a genius,you’re not a wolfman! part 49

a145 7a826cec8b2a1a7cacbb5419142f3c14   copy - I'm not a genius,you're not a wolfman! part 49

قسمت ۴۹ از فیک :”من نابغه نیستم ،تو گرگینه نیستی!”

خدایی فیک براتون آوردم باقلوا! : |

ادامه مطلب