اطلاعیه ی فیک”من نابغه نیستم ،تو گرگینه نیستی”

ygd4 o0480056513333245415   copy - اطلاعیه ی فیک"من نابغه نیستم ،تو گرگینه نیستی"

خب یکیم نپرسید زنده ای یا مرده 😐

بیاین کارتون دارم :||

ادامه مطلب