661 👁 بازدید

۱۹۰۴۲۴ VIDEO\ LINK] BTS AT KBS THE FACT MUSIC AWARDS]

190424 KBS THE FACT MUSIC AWARDS BTS IDOL.mp4 20190502 213752.534 - 190424 VIDEO\ LINK] BTS AT KBS THE FACT MUSIC AWARDS]

کات های بی تی اس در مراسـم KBS THE FACT MUSIC AWARDS

دانلود ویدیو های منتشرشده در ادامه ی مطلب 


 

کات دریافت جایـزه “Artist of the year Award” 

 

190424 KBS THE FACT MUSIC AWARDS BTS 720 Artist of the year Award.mp4 - 190424 VIDEO\ LINK] BTS AT KBS THE FACT MUSIC AWARDS]

 

کیفیت ۴۸۰ کیفیت ۷۲۰ کیفیت ۱۰۸۰
دانلود دانلود دانلود

 


کات دریافت جایـزه “U+ Idol Live Choice Award” 

 

190424 KBS THE FACT MUSIC AWARDS BTS U Idol Live Choice Award.mp4 - 190424 VIDEO\ LINK] BTS AT KBS THE FACT MUSIC AWARDS]

کیفیت ۴۸۰ کیفیت ۷۲۰ کیفیت ۱۰۸۰
دانلود دانلود دانلود

 


کات دریافت جایـزه “The Fact Music Target Award” 

190424 KBS THE FACT MUSIC AWARDS BTS The Fact Music Target Award.mp4 - 190424 VIDEO\ LINK] BTS AT KBS THE FACT MUSIC AWARDS]

 

کیفیت ۴۸۰ کیفیت ۷۲۰ کیفیت ۱۰۸۰
دانلود دانلود دانلود

 


کات اجـراهای آهنگ “IDOL”

190424 KBS THE FACT MUSIC AWARDS BTS IDOL.mp4 - 190424 VIDEO\ LINK] BTS AT KBS THE FACT MUSIC AWARDS]

 

کیفیت ۴۸۰ کیفیت ۷۲۰ کیفیت ۱۰۸۰
دانلود دانلود دانلود

190424 KBS THE FACT MUSIC AWARDS BTS Best Album Award.ts snapshot 01 - 190424 VIDEO\ LINK] BTS AT KBS THE FACT MUSIC AWARDS]0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments